Uzgojene su biljke u tlu sa Mjeseca

U zemlji koja je donesena sa Mjeseca moguće je uzgojiti biljke. Američkim naučnicima koji su dobili uzorke tla sa Mjeseca, prikupljene tokom NASA misija 1969. i 1972, uspjelo je nedavno da uzgoje mali cvjetni korov.

Biljku latinskog naziva Arabidopsis thaliana posadili su u 12 malih posuda veličine naprstka u kojoj je bio po gram tla sa Mjeseca. Biljka je nikla, iako je ovaj lunarni regolit sastavljen od oštrih čestica i odlikuje se nedostatkom organskog materijala kakvog ima u tlu naše planete.

Iznenađenje uzrokovano pojavom klica nije bilo malo, jer jednostavna činjenica da u mjesečevom tlu mogu nići biljke mijenja dosta u čovjekovoj percepciji korištenja Mjesečevih resursa. Doduše, očekivano je to što je sjeme posađeno u regolitu imalo je slabije rezultate od biljaka zasađenih u običnoj zemlji.

Regolit se uglavnom sastoji od zdrobljenih bazaltnih stijena i sličnog je mineralnog sastava i veličine čestica kao vulkanski pepeo sa Zemlje. Tokom ovog ogleda utvrđeno je da je regolit koji je bio duže izložen kosmičkim zracima i solarnom vjetru na površini Mjeseca bio manje pogodan za rast.

Naučnici smatraju da ovo postignuće govori da se na Mjesecu može uzgajati hrana, čistiti vazduh i reciklirati voda koristeći biljke na način na koji se koriste na Zemlji, što može pomoći stvaranju ispostava na mjestima kao što su Mjesec i Mars.