TED Talk: Kako će vještačka inteligencija promijeniti svijet?

Saznajte na koje će sve načine vještačka inteligencija (AI) uticati na svijet i ljude u decenijama koje su ispred nas.

U narednim godinama, vještačka inteligencija (Artificial intelligence – AI) će promijeniti naše živote, a vjerovatno i cijeli svijet.

Međutim, ljudi se teško slažu oko toga kako će tačno vještačka inteligencija uticati na naše društvo.

Možemo li da izgradimo AI sisteme koji nam pomažu da popravimo svijet, ili smo osuđeni na to da kontrolu nad svim procesima preuzmu roboti? Kakva su ograničenja vještačke inteligencije i mogućnosti stvaranja tehnologije kompatibilne sa ljudima?

Mnoge odgovore nudi izuzetno edukativan i zanimljiv TED video.

Autori potcrtavaju kontrast između različitih načina na koje ljudi i mašine reaguju u običnim i svakodnevnim primjerima. Takođe, napominje se da je AI nešto što napreduje svakodnevno i da nema tačnog datuma kada će “roboti preuzeti stvari”, ali da je vještačka inteligencija sve obuhvatnija i uticajnija kako vrijeme prolazi.

Video Ted-Ed How Will Ai Change The World