Šta se dešava kada je AI sistem programiran da “razmišlja” kao beba?

Grupa naučnika sa Univerziteta Prinston je razvila sistem vještačke inteligencije (AI) programiran tako da može da “razmišlja” kao beba.

Ali, zbog čega su se bavili baš time?

Pomenuti sistem se bazira na dubokom učenju nekih zdravorazumskih zakona koji vladaju u našem, fizičkom svijetu. Oni su karakteristični i za bebe, bez obzira što one sa svega nekoliko mjeseci tek uče posmatrarti i tumačiti svijet oko sebe.

Rezultati istraživanja naučnika s Prinstona sada pomažu kreiranju naprednijeg kompjuterskih modela koji simuliraju ljudski um, ali na način kako im pristupaju bebe. Poznato je, naime, da najmlađi imaju “principijelna očekivanja” o tome kako svijet oko njih funkcioniše, koja vremenom i sa iskustvom postaju sve prefinjenija.

Ipak, pozitivna strana ovog istraživanja se ne zasniva samo na učenju kroz vrijeme i iskustvo. Ono bi trebalo da doprinese boljem uvidu u pitanje šta je ljudima urođeno, a šta vremenom mogu naučiti.