AI tehnologija vraća sjaj starim fotografijama

Da li je bolje pregledati stare fotografije u elektronskom ili papirnom obliku dilema je čijoj raspravi sigurno nećemo doprinijeti jer su mišljenja o tome često isuviše podložna ličnom i emotivnom stavu. Ali jedno je sigurno, stare fotografije propadaju, posebno ako se ne čuvaju na odgovarajući način.

Znamo da postoji vještačka inteligencija koja stvara nove slike, pa je logično zapitati se da li postoji nešto što pomaže da popravite staru porodičnu fotografiju?

Louis Bouchard i Peta Pikel skrenuli su pažnju na besplatnu alatku koju su nedavno razvili Tencent-ovi istraživači – GFP-GAN (Generative Facial Prior-Generative Adversarial Network), koja može da popravi oštećene portrete i kad su fotografije niske rezolucije. Tehnologija spaja informacije sa dva AI modela kako bi popunila nedostajuće detalje fotografije realističnim detaljima za nekoliko sekundi, uz istovremeno održavanje visoke preciznosti i kvaliteta.

Novi pristup koristi unapred obučenu verziju postojećeg modela (NVIDIA StileGAN-2) da informiše sopstveni model tima u više faza tokom procesa generisanja slike. Tehnika ima za cilj da sačuva „identitet“ ljudi na fotografiji, sa posebnim fokusom na crte lica kao što su oči i usta.

Ovaj projekat je i dalje vezan ograničenjima trenutne AI. Iako je iznenađujuće precizan, daje detaljne pretpostavke o sadržaju koji nedostaje. Istraživači su upozorili da biste mogli da vidite „blagu promjenu identiteta“, te nižu rezoluciju nego što se očekuje, pa nemojte se pouzdati da ćete moći odštampati popravljenu fotografiju u velikom formatu. Ali što je najvažnije, možete lako spasiti fotografiju nagrizenu zubom vremena.