Odgovori na najčešća pitanja o ukidanju rominga u regionu Zapadnog Balkana

Primjena sporazuma o ukidanju rominga u regionu Zapadnog Balkana, u potpunosti počinje od 1. jula 2021.godine.

Korisnicima kompanije m:tel, ali i drugih operatera iz Bosne i Hercegovine će biti omogućeno da pogodnosti koje imaju u Bosni i Hercegovini koriste i u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji, uz politiku tzv. primjerenog korištenja na potrošnju roming usluga u regionu Zapadnog Balkana.

Ovdje možete da pronađete odgovore na najčešća pitanja koja su vezana za primjenu ovog sporazuma.

 

 1. Na koju regiju se odnosi Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama koji se primijenjuje od 1.jula 2021. godine?

Primjena Sporazuma o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana odnosi se na: Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju.

 

 1. Šta zapravo znači ukidanje rominga u regionu Zapadnog Balkana, da li to znači da korišćenjem svog telefona u ovim zemljama neću plaćati nikakve dodatne naknade?

Upravo tako. To znači da će komunikacija (telefonski pozivi, SMS poruke i mobilni internet)

na teritoriji Zapadnog Balkana biti obuhvaćena vašim nacionalnim paketom. Minute, SMS poruke i količina mobilnog interneta koje potrošite u regionu Zapadnog Balkana tarifiraće se ili odbijati od vašeg nacionalnog paketa po tarifi koja vam se naplaćuje kod kuće (u državi u kojoj živite, radite ili studirate).

 

 1. Šta predstavlja nacionalni saobraćaj?

To je količina minuta, SMS poruka i mobilnog interneta koju dobijate u okviru svog tarifnog paketa, a koju koristite prema svim mrežama u BiH.

 

 1. Ukoliko se nađem izvan matične mreže u regionu Zapadnog Balkana, da li će mi se naplaćivati dolazni pozivi?

Svi dolazni pozivi koje primite  u mrežama mobilnih operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana su besplatni i neće se tarifirati.

 

 1. Da li se i kako tarifiraju pozivi i SMS poruke upućeni prema destinacijama koje ne ulaze u sastav regiona Zapadnog Balkana?

Minute za razgovore i količinu poruka, koje u okviru svojih paketa imate prema drugim mrežama u BiH, važe i za razgovore i SMS poruke kada se nađete u regionu Zapadnog Balkana, ukoliko pozivate neki od brojeva sa te teritorije. Dakle ukoliko pozivate ili šaljete poruke ka brojevima sa pozivnim brojem +387, +382, +383, +381, +389 ili +355, ostvareni saobraćaj se tarifira kao nacionalni.

Odlazni pozivi i poruke upućeni ka bilo kojoj drugoj destinaciji van regiona Zapadnog Balkana (odnosno ka bilo kom pozivnom broju osim gore navedenih), tarifiraju se prema utvrđenom Cjenovniku m:tel-a.

 

 1. Postoje li količinska ograničenja za pozive, slanje SMS poruka i upotrebu mobilnog interneta dok se nalazim izvan matične zemlje i koristim mrežu drugog operatora u regionu Zapadnog Balkana?

Količina saobraćaja (razgovori, poruke i mobilni internet) koja može da se iskoristi u mrežama mobilnih operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana zavisi od m:tel tarifnog paketa koji koristite.

 

 1. Da li nakon potrošenog bonusa za mobilni internet u okviru svog tarifnog paketa mogu da prouzrokujem neželjene troškove?

Kada iskoristite dostupnu količinu mobilnog interneta, biće vam poslato SMS obavještenje o potrošenoj količini prenosa podataka u MB u romingu u regionu Zapadnog Balkana po domaćim cijenama bez dodatne roming naknade nakon čega se usluga prenosa podataka u romingu u regionu Zapadnog Balkana blokira do sljedećeg obračunskog perioda, kako ne biste prouzrokovali neželjene troškove. Ukoliko i dalje budete imali potrebu za korišćenjem mobilnog interneta u regionu Zapadnog Balkana, moći ćete kao i do sada da aktivirate jednu od dostupnih internet ili  roming NET tarifnih opcija putem www.mtel.ba, mobilne aplikacije m:go ili servisa Moj meni.

 

 1. Postoji li vremensko ograničenje korišćenja telekomunikacionog saobraćaja u romingu u regionu Zapadnog Balkana i šta znači politika primjerenog korišćenja rominga?

Pravo na roming po cijenama nacionalnog saobraćaja možete da imate tokom svog cijelog boravka u regionu Zapadnog Balkana, ali dok god provodite više vremena kod kuće nego u inostranstvu. Upravo ovo se smatra poštenom upotrebom rominga.

U slučaju moguće zloupotrebe korišćenja rominga u regionu Zapadnog Balkana, vaš mobilni operater  vas može kontaktirati ili zaračunati vam  naknadu za vašu potrošnju u romingu.

Ukoliko se utvrdi da je SIM kartica tokom prethodnih 123 dana (4 mjeseca) više dana bila prijavljena na mreže operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana nego na matičnu mrežu, ili je veći dio saobraćaja ostvaren u mrežama operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana nego u matičnoj mreži, m:tel će poslati SMS poruku sa obavještenjem o tome da su prekršeni uslovi Politike primjerenog korišćenja i zatražiti da korisnik u roku od 15 dana prilagodi korišćenje kartice uslovima Politike primjerenog korišćenja. Ukoliko je i nakon 15 dana od SMS obavještenja i dalje ispunjen jedan od dva gore navedena uslova, m:tel će početi da naplaćuje dodatnu naknadu za taj saobraćaj.

Onog trenutka kada se utvrdi da je korisnik prilagodio korišćenje SIM kartice uslovima Politike primjerenog korišćenja, m:tel će prestati sa naplatom dodatne naknade, o čemu će korisnik biti obavješten SMS porukom.

 

 1. Koristim m:tel Dopunu, dakle prepiad uslugu. Kako će mi se tarifirati pozivi, internet i poruke u romingu u regionu Zapadnog Balkana?

Za Dopuna korisnike, važiće isti uslovi koje imaju i u matičnoj mreži, a koji zavise od tarifnog modela ili tarifnom plana koji koriste. Dakle, ukoliko Dopuna tarifni plan podrazumijeva određenu količinu minuta, SMS poruka i mobilnog interneta  u nacionalnom saobraćaju (saobraćaj koji dobijate u okviru svog tarifnog paketa, a koji koristite prema svim mrežama u BiH), to će da važi i u regionu Zapadnog Balkana. Svi dolazni pozivi koje primite u mrežama mobilnih operatora koji svoje usluge pružaju u regionu Zapadnog Balkana su besplatni  i za Dopuna korisnike i neće se tarifirati.

 

 1. Da li uslugu korišćenja rominga u regionu Zapadnog Balkana moram sam da aktiviram ili će biti automatski uključena?

Uslugu ne morate da uključujete. Ona će vam nakon 1. jula 2021. godine automatski biti dostupna. Ono što je bitno jeste da na svom uređaju ne isključujete prenos mobilnih podataka kada prelazite na teritoriju pružanja usluga drugog operatera, kako biste ovu pogodnost mogli nesmetano da koristite gdje god se nađete u regionu Zapadnog Balkana.

 

 1. Ne planiram da putujem u region Zapadnog Balkana, da li će nova pravila o romingu uticati na mene?

Ne. Ukoliko ne putujete u region Zapadnog Balkana za vas se ništa neće promijeniti.

 

 1. Da li se nova pravila primijenjuju i na pozive koje od kuće upućujem prijateljima i porodici u inostranstvu?

Ne. Pozivi od kuće nisu roming. Nova pravila se odnose isključivo za komunikaciju tokom putovanja  i povremeni boravak u regionu Zapadnog Balkana.

 

 1. Da li mi se više isplati da nabavim privremenu lokalnu SIM karticu kada otputujem u neku od zemalja regiona Zapadnog Balkana na neki duži period (dvije sedmice do mjesec dana)?

Politika primjerenog korišćenja rominga osmišljena je za osobe koje “povremeno putuju” u region Zapadnog Balkana i zbog toga nema potrebe da kupujete privremene lokalne SIM kartice ukoliko ne putujete na duži vremenski period. Međutim, ukoliko vaš put podrazumijeva boravak od više mjeseci bez prekida, kontaktirajte nas da vas posavjetujemo i pronađemo najbolje rješenje.

 

 1. Kupio sam dodatnu tarifnu opciju za mobilni internet. Da li taj internet mogu da koristim izvan matične mreže, tj. u mrežama drugih operatera u regionu zapadnog Balkana?

Ukoliko kupljena tarifna opcija podrazumijeva minute, SMS poruke i mobilni internet u nacionalnom saobraćaju ili u romingu, taj saobraćaj moći ćete da koristite na cijeloj teritoriji Zapadnog Balkana uz poštovanje politike primjerenog korišćenja. Pri tom kupljena tarifna opcija ima prednost u korišćenju u odnosu na saobraćaj koji dobijate u okviru svog tarifnog modela.