Plavi telefon i m:tel nastavljaju sa podrškom ugroženoj djeci i mladima

080 05 03 05 – savjetodavna linija za djecu i mlade

Da li ste znali da već osam godina Plavi telefon i m:tel rade zajedno kako bi svoj djeci s područja BiH omogućili siguran prostor da razgovaraju o problemima koji ih muče?

Plavi telefon je savjetodavna linija koju je pokrenulo Udruženje „Nova generacija“ iz Banja Luke i koja omogućava da svako dijete i mlada osoba dobiju psihološku pomoć i podršku koju zaslužuje ili da anonimno prijavi nasilje kojem je izloženo. Neopisiv strah, osjećaj tuge ili potištenosti, osjećaj manje vrijednosti, razmišljanja o suicidu, nasilje u porodici ili na internetu, te problemi u prijateljskim ili partnerskim odnosima, samo su neke od poteškoća s kojima se djeca i mladi suočavaju i o kojima razgovaraju sa savjetnicima Plavog telefona.

Djeca i mladi se Plavom telefonu obraćaju putem telefona, a oni kojima je lakše da pišu i putem četa i mejla koji se nalazi na sajtu plavitelefon.ba. Usluga je dostupna svakim radnim danom od 09 do 22 časa.

Izvor fotografije: Nova generacija

Zahvaljujući saradnji sa kompanijom m:tel, svi razgovori su besplatni, bez obzira na to iz koje mreže osoba poziva. Pored toga što su besplatni, svi razgovori su i anonimni, što znači da osoba koja se obrati za pomoć i podršku, ne mora da otkriva svoj identitet, kao ni mjesto u kojem živi.

Do danas je putem Plavog telefona na broj 080 05 03 05 zaprimljeno ukupno 57.300 poziva, 5.500 upita putem E-savjetovanja te je nadležnim institucijama proslijeđeno preko 200 prijava sumnji na nasilje nad djecom i odraslim osobama.

Broj poziva prema Plavom telefonu iz godinu u godinu se povećava te je sve  više djece i mladih koji se obraćaju upravo savjetnicima Plavog telefona za pomoć i podršku zbog različitih izazova s kojima se suočavaju. U prvoj polovini 2023. godine, savjetnici Plavog telefona su odgovorili na 2 puta više poziva nego što je to bio slučaj u istom periodu prošle godine. Rad, trud i želja da se djeci i mladima omogući prostor za njihovo izražavanje dovelo je do toga da Plavi telefon bude prepoznat kao značajan resurs u zajednici.

A upravo saradnja sa m:tel-om i promotivne aktivnosti koje se sprovode omogućavaju da što više građana BiH bude upoznato sa postojanjem usluge.