Obavještenje korisnicima

E mail prevare na koje ne trebate odgovarati

Ukoliko ste u posljedenjih nekoliko dana primili mail  sumnjivog sadržaja u kojem se od vas traži da izvršite ažuriranja svojih podataka kao što je navedeno u primjeru, ne slijedite upute već mail obrišite. Riječ je o još jednom načinu internet prevara koji za cilj imaju prikupljanje vaših podataka.

Lažne poruke mogu se prepoznati po e mail adresi pošiljaoca ali najčešće i po nizu pravopisnih i gramatičkih grešaka u samoj poruci.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pozovite naš korisnički centar putem broja 0800 50 000.