m:tel Playground Meetup: Donošenje odluka u startapima

Budite sa nama na još jednom meetup događaju večeras od 21.00 časova, na m:tel FB stranici

Na još jednom m:tel Playground meetup događaju, koji možete premijerno da pogledate u utorak od 21.00 čas na FB stranici kompanije m:tel, razgovaramo o veoma bitnoj temi svakog startapa – donošenju odluka.

Vođenje startapa prepuno je izazova i odluka koje treba donijeti. Problemi u pristupu donošenju odluka od strane osnivača mogu kreirati uska grla, a pri tome odnosi između osnivača, odnos osnivača prema odlukama i odnosi prema drugim ljudima u timu i okruženju mogu da olakšaju ili otežaju proces donošenja odluka, te mogu biti odlučujući faktor uspješnosti ili neuspješnosti startapa. U tom kontekstu izuzetno je važno dobro postaviti i regulisati odnose između osnivača, definisati uloge, ovlaštenja i odgovornosti, ali  i razumjeti koje odluke i ko treba da ih donosi (od najkompleksnijih i presudnih, do svakodnevnih operativnih),  i u koje odluke treba uključiti koga u startapu. Dodatno važno je znati šta osnivači moraju da znaju i treba da rade sami, a za šta i kako treba da angažuju dodatne ljude.

Odgovore na ova pitanja dati će nam Bojan Popić, stručnjak za inovacije i razvoj poslovanja, koji je iskustvo stekao radeći u startapima širom svijeta vodeći odeljenja razvoja, kontrole kvaliteta, podrške, prodaje i marketinga. Na ovim pozicijama je tijesno sarađivao sa osnivačima i investitorima i učestvovao u izradi brojnih proizvoda. Kao član menadžmenta u nekoliko kompanija bio je svjedok i aktivno učestvovao u brojnim dobrim i lošim operativnim, taktičkim i strateškim odlukama, bilo da su se one ticale timova, proizvoda ili samih korisnika.

Iskustvo je stekao, između ostalog, kao kofounder i CTO ecommerce kompanije TrioCoreCorp i vlasnik agencije Eklekta za web develoment, marketing i savjetovanje. Vodio je razvoj proizvoda, prodaju i kros-funkcionalne timove za crowd based smart marketing and promotional experience app u EYCrowd, Inc. i na ekstenziji za Ohanah event management system u Beyounic. Pored toga ima interesantno iskustvo u Content insights AD, koji je kasnije spojen sa Smartocto, odnosno uvid u upravljanje u slučaju spajanja kompanija.

Popić će nam dati odgovore  i na pitanja poput: Zašto je krucijalno imati strategiju donošenja odluka i donositi ih svjesno i namjerno?, Kako prepoznati da li na odluku treba da potrošimo 2 minuta ili 2 dana?, Kako osnivači da podijele odgovornost donošenja odluka?, Kako donositi informisane odluke?, Kako donositi odluke za koju poziciju zapošljavati?, Kako donositi odluke koga zaposliti? Šta kada se zaglavite, ko će vam pomoći? i Kako predvidjeti posljedice neke odluke? i slično.