Kompanija Mtel predstavila program prakse studentima PIM-a

Na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci studenti se upoznali sa mogućnostima izgradnje karijere u kompaniji Mtel

 

U okviru manifestacije „Dani studenata Univerziteta PIM“ i „Dana karijere“ održane 13. maja u Banjaluci u prostorijama Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment, predstavnici kompanije Mtel studentima ovog fakulteta predstavili su kadrovske potrebe i mogućnosti za obavljanje prakse u ovoj velikoj kompaniji.

U samo zadnje četiri godine, program stručne prakse u Mtel-u je završilo više od 100 studenata, a značajan broj tih praktikanata je nakon prakse započeo i svoju karijeru u kompaniji.

Informacije o praksi u kompaniji Mtel, kao i spisak oblasti za praksu u 2022. godini, možete pronaći na zvaničnom sajtu kompanije www.mtel.ba, u dijelu Karijera, sekcija Stipendije i praksa.