Inicijativa za uspostavljanje neformalnog Filantropskog foruma

Predstavnici kompanije m:tel su protekle sedmice učestvovali u događaju koji je u Sarajevu organizovala Fondacija “Mozaik”, zajedno sa partnerskim organizacijama i uz podršku USAID-a, koji je bio namijenjen kompanijama i fondacijama kako bi predstavili ideju osnivanja Filantropskog foruma u Bosni i Hercegovini.

Uspostava Filantropskog foruma doprinijela bi bržem iznalaženju sistemskih rješenja do kojih je moguće doći jedino ako svi akteri ujedine resurse i zajednički rade na uklanjanju postojećih zakonodavnih i institucionalnih prepreka.

Inicijativa za uspostavljanje neformalnog Filantropskog foruma

U panel diskusiji koja je tip povodom organizovana, učestvovala je Milica Kondić, portparol kompanije, koja je nakon panela podijelila filantropsku praksu kompanije m:tel:

U kompaniji m:tel ulaganje u filantropiju posmatramo kao doprinos razvoju društva i zajednice u kojoj poslujemo. Tako, direktno ili posredno utičemo na poboljšanje kvaliteta života naših sugrađana i korisnika, i na taj način zaokružujemo brigu o korisniku. Smatramo da će osnivanje Filantropskog foruma pojačati efekte filantropije u BiH. Podijelićemo dobru praksu i iskustvo, te ćemo svi zajedno multiplikovati efekte ulaganja.”

Filantropski forum u Bosni i Hercegovini bi bio neformalna platforma za korporacije i fondacije, kao i pojedince i pojedinke koji ulažu u bolje društvo i omogućio bi, s jedne strane filantropskoj zajednici da ima više povjerenja u sam proces davanja i time izdvaja više sredstava, a sa druge strane, omogućio bi i primaocima filantropskih davanja bolji kvalitet života i dugoročnu podršku.