Zoom nudi prodavnicu aplikacija za kreativnije poslovne sastanke

Zoom sada nudi prodavnicu aplikacija koje će unaprijediti komunikaciju njihovih korisnika sa poslovnim saradnicima.

Kako bismo imali što kreativnije i produktivnije poslovne sastanke onlajn, Zoom nudi prodavnicu aplikacija.

Kako bi zadržao prvu poziciju među konkurencijom kao što je Microsoft Teams, sebi je pridružio već 1.500 dodatnih aplikacija. One se mogu zasebno preuzeti i koristiti tokom sastanka.

U početku će biti dostupno njih 50. Njihove funkcije su, između ostalog, glasanje, vođenje zapisnika, planiranje, ali tu je i širok spektar igrica.

Još niko ne može predvidjeti kolika će u budućnosti biti potreba za aplikacijama za onlajn sastanke. Međutim, Eric Yuan, izvršni direktor Zoom-a, smatra da i te kako ima potrebe da se posao dalje razvija.  

Zato najavljuje novo poglavlje za ovu kompaniju, u kojem će Zoom biti još jače inkorporiran u postojeće sisteme komunikacije.