YouTube aplikacija dobija kontrolu videa

Kontrola slušanja je nova nadogradnja koja nas očekuje na aplikaciji YouTube za Android i iOS.

Ova funkcija je za sada ekskluzivna samo za Premium pretplatnike. Pristup kontrolama se vrši preko menija postavki, iako neki muzički video snimci automatski predlažu da se kontrole za vas prikažu putem iskačućeg prozora.

Na ovaj na;in dobijate uobičajeni skup kontrola s reprodukcijom, pauzom i prethodnim ili sljedećim videom uz dugmad za 10-sekundno premotavanje unaprijed/unazad.

Kontrolna stranica takođe ima kontrole za sviđanje, spremanje i brzinu reprodukcije. Sa ovim funkcijama, obična YouTube aplikacija ima za cilj da ugrabi dio kolača za streaming muzike.