Xanadu kvantni čip radi za sekundu ono za šta računarima treba hiljade godina

Kvantni računar odavno su najavljeni kao sljedeća velika stvar u tehnološkom razvoju, a mi zapravo tek treba da vidimo kolike su njihove mogućnosti. Za sada znamo samo – mnogo veće nego kod do sada uobičajenih superkompjutera.

Kvantni računari su računari koji pri svom funkcionisanju koriste kvantna svojstva mikročestica, po čemu se razlikuju od klasičnih kompjutera kod kojih se informacije bazično predstavljaju u obliku bitova (0 i 1). Kod njih su osnovne jedinice operacije tzv. kubiti, koji koriste kvantni fenomen superpozicije, tunel efekta i druge za operaciju nad informacijama.

Sposobni su da obavljaju nevjerovatno brze operacije. Problem je u tome što su u ovom trenutku kvantni računari previše mali i sa premalo procesorske snage kako bi ozbiljnije ugrozili superračunare, pa još uvijek ostaju u sferi nedovoljno razrađene tehnologije.

Kanadska kompanija Xanadu razvila je kvantni računar koji donosi impresivne. Prilikom sprovođenja testiranja kvantnog računara kompanije Xanadu, ovom uređaju bilo je potrebno čitavih 36 mikrosekundi da obavi operacije na koje bi tradicionalni računar potrošio nevjerovatnih 9.000 godina. Nije greška u broju nula, u pitanju je devet hiljada. Godina!

U suštini, kvantni računar kompanije Xanadu funkcioniše na principu rada sa više stvari istovremeno, dok klasični računari operacije obavljaju linearno.

Sve više što bi pokušali objašnjavati bilo bi previše puno stručnih termina. Dodaćemo da je prvi kvantni računar napravio Google, na drugačijoj tehnologiji zapanjućuje brzine je postigao i jedan kineski tim, a kanadski projekat je korak bliže da se ovakav računar nađe u svakodnevnoj profesionalnoj upotrebi.