U Instagram Reels stižu brojni noviteti

Instagram Reels dobio je nove zanimljive funkcije, koje bi autorima trebalo da budu korisne.

Jedna od novosti je bogata kolekcija zvučnih efekata koji su, kako navode iz Instagram-a, izuzetno važni za dočaravanje atmosfere u Reels-u. Takođe, tu je prvi put i mogućnost da korisnici u Reels umetnu sopstveni audio snimak.

„Koristite funkciju Import Audio da biste dodali komentare ili pozadinsku buku iz bilo kojeg video snimka sa vaše kamere koji traje najmanje pet sekundi“, navode iz Instagram-a.

Takođe, među novinama je i produženo trajanje Reels-a, do 90 sekundi. Pojašnjavaju da će to pomoći autorima da podijele više informacija o sebi, te da bolje dočaraju željeni sadržaj. Tu je i funkcija slična TikTok-u, pomoću koje korisnici mogu da koriste druge Reels-e kao šablone za svoj Reels.

Još jedna novost „prepisana“ sa drugih društvenih mreža je dodavanje stikera za anketu, kviz i emoji na Reels. Poznato je da su se ti stikeri na Instagram-u do sada mogli koristiti jedino na Stories, a sada su dobili još jedan prostor – Reels.

Iz Instagram-a pojašnjavaju korisnicima da upravo pomoću opcije anketiranja mogu animirati pratioce da se uključe u stvaranje njihovih priča i usmjere ih ka sadržajima koji su im najprivlačniji. Sve ove dodatne mogućnosti koje društvene mreže iz dana u dan uvode pomalo ih izjednačavaju. Ipak, to ne utiče negativno na njihovu popularnost.