TimeGhost History Channel je dom istorijskih dokumentarnih filmova

TimeGhost History je istorijski  YouTube kanal koji vodi, piše i producira trio Indi Neidell, Spartacus Olsson i Astrid Deinhard, dio ekipe odgovorne za brojne slične uspješne projekte.

Sadržaj ovog kanala su hronološki dokumentarni filmovi koji detaljno opisuju istorijske događaje u maniru „realnog vremena“. Doduše, fokus je nešto manji nego kod serijala koji su na drugim kanalima posvetili pažnju Prvom i Drugom svjetskom ratu, koji su to odradili daleko detaljnije.

Šta možemo naći na ovom kanalu? Tu je široki hronološki sažetak politike, kulture, tehnološkog razvoja i društvenih preokreta između dva rata. Zatim možete pogledati Svjetski rječnik, seriju posvećenu istorijskim ličnostima manjeg ugleda. Objavljeno po abecednom redu na osnovu teme (npr. „C je za automobil“ pokriveno Henrijem Fordom).

Tu su i različite dokumentarne mini-serije koje pokrivaju sukobe i krize u različitim formatima, sve prikazano u realnom vremenu, dakle dan po dan ili iz godine u godinu. Teme uključuju Suecku krizu, Kubansku raketnu krizu i Indonežanski rat za nezavisnost.

Takođe, bave se i građanskim ratovima, kao što su ruski i španski građanski rat, koji su obrađeni kao dio istorije između dva rata, zatim Hladnim ratom, sa naglaskom na Suecku i Kubansku krizu, rat ranog Sovjetskog Saveza protiv Pravoslavne crkve, koja je bila stub podrške starom režimu…

Sve u svemu, dosta interesantnih istorijskih detalja na jednom mjestu, pa vjerujemo da ćete nešto zanimljivo pronaći i za sebe!