TED Talk: Govorite mnogo više jezika nego što mislite

Koliko jezika govorite? Za neke je odgovor jednostavan, ukoliko je u pitanju samo onaj maternji. Ukoliko ste učili više njih, onda je pitanje šta zaista podrazumijeva tvrdnja da znate neki jezik?

Poet Ali, pjesnik koji je na brojnim nastupima poput TED Talk platforme inspirisao brojne ljude, smatra da svi govorimo više jezika nego što zaista mislimo.

“Podsjetimo se šta je definicija jezika. Način ljudske komunikacije, koji se sastoji od upotrebe riječi na strukturisan ili konvencionalan način. Druga je da je to sistem komunikacije u određenoj zajednici ili zemlji. Treća definicija jeste da je jezik ono što se koristi u određenim poljima, kao što je nauka, medicina, gdje se razvija sopstveni žargon. Mene najviše zanima ova druga definicija. Ne bih da je redefinišem, već da je primijenim na sve ono što radimo”, započinje Ali.

Da bi objasnio tezu o tome da poznajemo više jezika nego što mislimo, Ali je ponudio brojne primjere kako se jezik razvija u savremenom dobu, poput primjera skraćenica koje nastaju u sms/chat komunikaciji.

Naveo je i primjere kako drugi jezici donose različite izraze koji su nastali kao posljedica različite kulture.

Svaki jezik koji naučimo je portal kojim možemo pristupiti novom jeziku. Što ih više znamo, više ih možemo naučiti. Jezici su važni ne zbog toga što možemo pristupiti novim ljudima, već novim svjetovima.

Čitavo predavanje pogledajte u videu: