Šta mislite o novim Apple emotikonima?

Apple je najavio nove emotikone koji će stići sa iOS 15.4 verzijom, pa evo prave prilike da provjerimo i šta vi mislite o njima.

Ovaj potez je izazvao različite reakcije i podijeljena mišljenja među korisnicima.

Naime, neki od novih emotikona su prilično osjetljive prirode: ženska osoba s bradom i osam novih emotikona na kojima su ljubavni parovi različitih boja kože i pola.

Šta mislite o novim Apple emotikonima?

Posebno je zanimljiv i redizajn emotikona medicinske šprice u kojoj više nema krvi, nego je prazna pa njeno značenje dobija još jednu dimenziju – vakcina(cija).

Nadogradnju su dobili i „penjački“ emotikoni, a ogleda se u vidu kaciga koje sada nose penjači, a time iz kompanije podsjećaju svoje korisnike da ne zaborave bezbjednost kada pribjegavaju ekstremnim sportovima.

Šta mislite o novim Apple emotikonima?

Pored ovih, korisnici Apple uređaja će imati paket emotikona obogaćen i za – srce zamotano u zavoj i srce u plamenu.

Budući da se svakim danom povećava korištenje ovih sličica koje nekad mijenjaju i čitavu rečenicu, nema sumnje da će i ovaj paket naći svoju primjenu u svakodnevnoj komunikaciji.