PROTOS Sistem

Aplikacija koja se prilagođava vašem preduzeću

PROTOS sistem je biznis usluga kompanije m:tel. Riječ je web baziranoj evidenciji za velika preduzeća koje se realizuje korišćenjem odgovarajućeg softverskog rješenja sa određenim funkcionalnostima. Ovaj sistem ima fleksibilnu mogućnost daljnjeg razvoja kako bi bio prilagođen potrebama vašeg preduzeća.

Usluga se sastoji iz tri samostalna modula: Napredno planiranje i evidencija radnog vremena, Vozni park i Prijava kvarova i radova. Korišćenje PROTOS Sistem usluge omogućava se putem web stranice/interfejsa.

Napredno planiranje i evidencija radnog vremena koja podrazumijeva praćenje aktivnosti zaposlenih na više lokacija sadrži:

 • Praćenje radnog vremena zaposlenih (evidencija dolazaka, odlazaka, pauza i prekovremenog rada)
 • Kreiranje smjena, kreiranje i praćenje realizacije sedmičnih i mjesečnih planova
 • Evidencija službenog puta.

Vozni park podrazumijva detaljnu evidenciju vozila sa svim potrebnim podacima, te sadrži:

 • Evidenciju podataka o vozilu
 • Praćenje troškova (servisi, potrošnja goriva, ostali troškovi)
 • Evidenciju izdatih dokumenata za vozilo (registracija, polise osiguranja, garancija)
 • Upozorenje na istek dokumenata
 • Kreiranje izvještaja po vozilu, vrsti troška ili partnerskom preduzeću.

Prijava kvarova i radova podrazumijeva automatizovani proces i praćenje učinka i trajanja:

 • Prijava kvara nakon čega se kreira nalog i šalje informacija putem e-pošte za otklanjanje licu ili pravnom licu
 • Unos podataka o realizaciji naloga, pregled kvarova i radova po statusima i periodima
 • Obavještavanje o vremenu redovnih servisa
 • Kreiranje izvještaja po izvršiocima, trajanju kvarova i radova, troškovima, utrošenom materijalu, kao i drugih izvještaja prema zahtjevu korisnika.

Kоrisnici ove usluge mоgu biti pоslоvni kоrisnici, а prеduslоv zа kоrišćеnjе је pristup internetu.

Za više informacija ili sastanak sa predstavnicima m:tel-a sa pozovite 0800 50 300 ili ispunite kontakt formu na m:tel web sajtu.