Project Debater: Upustite se u raspravu sa AI

Project Debater prvi je autonomni debatni sistem, koji može da se kao AI upusti u takmičarsku raspravu sa ljudima. 

AI se definiše kao sposobnost programa da izvrši inteligentne radnje, karakteristične za ljude. Argumenti i rasprave temeljene na ljudskoj inteligenciji ključne su za implementiranje karakteristika u i istraživanja vještačke inteligencije. S tim u vezi, IBM je predstavio prvi autonomni debatni sistem. 

Da bi raspravljala s ljudima, AI mora imati određene vještine. Treba da bude sposobna da odredi relevantne argumente za datu temu, da otkrije stav argumenata i procijeni njihov kvalitet. 

Takođe, mora da identifikuje uopštene, ponavljajuće argumente koji su relevantni za određenu temu, organizuje različite vrste argumenata u uvjerljiv narativ, te prepozna argumente ljudskog protivnika. Potrebno je i da poznaje takmičarske tehnike rasprave, poput postavljanja pitanja. 

To je upravo učinjeno sa Project Debater-om, koji je razvijen kao zbirka komponenata, svaka dizajnirana da izvrši određeni podzadatak.