Portal dobija znakovni jezik u video pozivima

Meta's Portal uređaji su sada mnogo praktičniji za osobe sa oštećenjem sluha i govora.

Gigant društvenih medija udružio se sa ZP Better Together koji putem aplikacije omogućava osobama sa oštećenjem govora i sluha da dovedu prevodioca za engleski i španski znakovni jezik. Prevodioci ZP-a su dostupni 24/7.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti za dobijanje besplatnog portala preko ZP-ove veb stranice.

Ovo proširenje bi moglo pomoći osobama sa oštećenim sluhom da komuniciraju sa bilo kim.

Pametni ekrani se dugo koriste za razgovore između korisnika znakovnog jezika. To je posebno važno tokom pandemije, kada lični prevodioci možda nisu dostupni.

https://youtu.be/58_plgQN1pw