Pas-robot prohodao za samo pola sata

Samo pola sata je trebalo da pas-robot prohoda.

Novo dostignuće na polju robotike su ostvarili njemački naučnici, napravivši robota sa virtuelnom kičmenom moždinom koji je prohodao metodom prvobitnog posrtanja, karakterističnom za neke vrste životinja.

Svemu je prethodio eksperiment baziran na oponašanju kretanja životinja i pokušaju da ga robot savlada na isti način. Fenomen je paralelno ispitivan kod životinja i četvoronožnog robota veličine psa.

Na osnovu rezultata je načinjen algoritam učenja koji funkcioniše kao kičmena moždina i radi ono što i centralni generator uzorka (CPG). To su, zapravo, mreže neurona kakve srećemo kod ljudi i životinja, a koje bez ikakvog moždanog impulsa proizvode povremene kontrakcije mišića.

Ovaj robot je nazvan Morti. Senzori koji prate njegovo kretanje nalaze mu se na nogama, pri čemu je CPG simuliran na računaru koji prati njegove pokrete.