Odgovornost prema zajednici – temelj poslovanja kompanije m:tel

Rekorderi po društveno odgovornom djelovanju

Kompanija m:tel i ovu godinu završava kao jedna od društveno najodgovornijih kompanija, kako u BiH, tako i u regiji. Tome svjedoče i rekordna ulaganja u zajednicu kojima je podržala talentovane članove društva, unaprijedila obrazovne procese, investirala u razvoj telekomunikacione mreže i cjelokupne zemlje, ali i pomogla onima kojima pomoć najviše treba, ugroženim članovima društva.

Izvor fotografije: m:tel

m:tel je kompanija koja u društveno odgovornom smislu, ali i aspektu poslovne etike, ima reputaciju kompanije koja najviše vraća zajednici, što kroz poreze, dividende, tako i kroz različite oblike davanja u smislu donacija i sponzorstava.

Činjenica je da je od 2007. godine ova kompanija u budžet Republike Srpske, samo na ime poreza, uplatila skoro 1,5 milijardi konvertibilnih maraka. Svojim akcionarima, isplatila je dividende u iznosu od skoro 1,3 milijarde konvertibilnih maraka.

U istom periodu, za kulturu i sport m:tel je izdvojio više od 31 milion konvertibilnih maraka, a putem donacija za različite potrebe – od humanih akcija, obrazovnim i kulturnim ustanovama, manifestacijama, pojedincima i udruženjima građana, darovao je 5,6 miliona konvertibilnih maraka.

Kako bi građanima obezbijedio sve moderne telekomunikacione usluge, m:tel je investirao 1,9 milijardi konvertibilnih maraka u razvoj mreže i usluga.

Iz kompanije m:tel naglašavaju da je investiranje u razvoj uslov da Republika Srpska, odnosno BiH, kada je riječ o telekomunikacijama, bude ravnopravan dio modernog i tehnološki naprednog svijeta. „Strategija poslovanja kompanije m:tel je da se ostvarena dobit vraća ljudima i da glavni razlog svakoga ko izabere m:tel treba da bude osećanje da će svaka marka biti dvostruko vraćena društvu“, zaključila je generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan.