Napravljena prva baterija od pijeska

Finski inženjeri uspjeli su napraviti “pješčanu bateriju” .

Kompanije iz te zemlje – Polar Night Energy i Vatajankoski izgradile su prvu operativnu  bateriju od pijeska koja obezbjeđuje vrlo jeftin način skladištenja obnovljive energije sa niskim emisijama. Prednost ovakve baterije, osim što je jeftina, je i ta što može akumulirati toplotnu energiju koje se mjesecima kasnije može koristiti.

Pijesak slabijeg kvaliteta koji se nalaze u njoj čini je dosta jeftinom, a glavni trošak pri njenoj izradi odnosi se na čelični rezervoar u kojem se pjesak skladišti. Radi tako što pretvara akumuliranu obnovljivu električnu energiju u vrući vazduh korištenjem industrijske verzije standardnog otpornog grejnog elementa, a zatim usmjerava vruć vazduh u pijesak. Sva ta temperatura iz vazduha prelazi u pijesak koji se zagrijava do 500-600 stepeni Celzijusovih i tu se zadržava. Odatle se toplota usmjerava u sistem grijanja ka potrošačima.

Za sada je jedna takva baterija instalirana u elektrani energetske kompanije Vatajankoski u gradu Kankanpa, gdje je priključena na lokalnu mrežu daljinskog grijanja i opslužuje oko 10.000 ljudi. Prečnik ove “baterije” je četiri metra, a visoka je sedam metara. U nju može da stane oko 100 tona pijeska.

Dakle, prednosti ovakvog načina grijanja su u tome što je energija u bateriji dobijena iz obnovljivih izvora, što se može dugo skladištiti, što je jeftina i to što se ljudi njome mogu grijati zimi kad je električna energija i najskuplja.