Uz primjenu vodećih svjetskih tehnologija stvaramo sopstvena softverska rješenja

Stručnjaci kompanije m:tel, inženjeri Tijana Malić i Darko Kojić nedavno su predstavili aplikaciju za tehnički pregled i inspekciju kvaliteta obavljenih radova na udaljenim lokacijama (ARTIC) na najvećem okupljanju Oracle zajednice u region – HrOUG konferenciji u Rovinju.

Ova konferencija prepoznatljiva je po visokokvalitetnim predavanjima Oracle stručnjaka iz cijelog svijeta, a ove godine  je okupila više od 400 profesionalaca iz oblasti Oracle tehnologija. ARTIC (Advanced Remote Technical Inspection and Control) aplikacija je rezultat internog razvoja u m:tel-u, a svojim korisnicima štedi vrijeme i resurse, povećava sigurnost rada na terenu, pruža mogućnost naknadnog uvida u izvršene radove i obezbjeđuje veliku pouzdanost podataka.

Izvor fotografije: m:tel

To je i bio povod da nam Tijana i Darko u zajedničkom odgovoru pruže dodatna pojašnjenja.

Kakve su impresije kolega sa konferencije u Rovinju kada ste predstavili aplikaciju?

Tijana: Našoj prezentaciji su prisustvovale kolege iz zemalja regije i utisci, koje su nam prenijeli u razgovoru nakon zvaničnog dijela, su bili pozitivni. Nastojali smo da im privučemo pažnju i na interesantan način prikažemo kako smo riješili određene aplikativne izazove. Kada vidite da slušalac fotografiše vaše slajdove dok traje izlaganje, možete biti sigurni da ste pobudili interesovanje kod njega. Za nas dvoje je ovo bilo veliko i dragocjeno iskustvo.

Osim pomenute aplikacije, na kojim razvojnim projektima trenutno radite?

Darko: ARTIC je samo manji dio onog što smo radili u okviru naših radnih zadataka. Kao dio Sektora za podršku kompanijskim procesima učestvovali smo u izradi većeg broja aplikacija za sve direkcije u okviru naše kompanije. Neke od tih aplikacija su Registar nekretnina, CREDIB, Obračun posredničkih provizija, m:tel krizni štab, Vrednovanje učinka terenskih radnika, Prisustvo na poslu i dr. Osim podrške korisnicima tih aplikacija, obavljamo brojne druge svakodnevne zadatke u skladu sa zahtjevima naših kolega i potrebama kompanije.

Prijatno je pročitati vijest da neko od naših kolega postigne uspjeh na nekom od značajnih skupova. Možemo li se pohvaliti da m:tel ima kapacitet i znanje da razvija sopstvena rješenja za široku upotrebu?

Tijana: Naravno. U m:tel-u rade veoma dobri inženjeri kojima su na raspolaganju vodeće svjetske tehnologije. Osim toga, posjeduju znanje o radnim procesima i procedurama, te uz to razumijevanje mogu da riješe svaki zadatak koji se postavi pred njih. Vjerujemo da je u interesu, kolega i kompanije u cjelini, da razvijamo naša rješenja kako za vlastite potrebe tako i za širu poslovnu zajednicu.