ARTIC – aplikacija za tehnički nadzor i kontrolu radova na udaljenim lokacijama

ARTIC (Advanced Remote Technical Inspection and Control) aplikacija je rezultat internog razvoja u Mtelu, usmjerenog na zadovoljavanje potreba korisnika kroz integraciju resursa Mtela i naprednih digitalnih rješenja. Namijenjena je za tehnički nadzor radova obavljenih na udaljenim lokacijama, koja upotrebom savremenih tehnoloških rješenja korisniku pruža pouzdan alat za obavljanje svih potrebnih aktivnosti.

Nastala je iz prepoznatih potreba pojednostavljenja procedure tehničkog nadzora, kreiranja sigurnog i pouzdanog sistema za monitoring rada, te smanjenja ili potpune eliminacije određene kategorije poslovnih troškova.

ARTIC je zamišljen kao samostalna aplikacija i razvijen je upotrebom modernih Oracle tehnologija: Oracle Apex i nad Oracle Database bazom podataka. Dolazi u desktop i mobilnoj verziji, prilagođenima specifičnim zadacima. Desktop verzija omogućava potpunu administraciju projekata, lokacija i korisnika, te predstavlja interfejs za obavljanje tehničkog nadzora. Mobilna verzija je namijenjena upotrebi na terenu prvenstveno izvođačima radova. Pomoću nje se vrši dostavljanje fotografija nadzornim organima.

Upotreba aplikacije ATRIC korisnicima pruža mnoge benefite, koji se mogu predstaviti kroz četiri kategorije:

 1. Ušteda vremena i resursa
 • Manji broj izlazaka na udaljene lokacije
 • Otklanjanje grešaka u realnom vremenu
 • Smanjeni troškovi putovanja
 • Ubrzana procedura tehničkog nadozora
 1. Povećana sigurnost rada na terenu
 • Nadležna lica nisu obavezna da izlaze na rizične lokacije
 • Smanjen broj ljudi na lokacijama
 1. Mogućnost naknadnog uvida u izvršene radove

Svi podaci koji se upišu u aplikaciju, ostaju tu i nakon završetka nadzora, te ih je moguće po potrebi naknadno pregledati i koristiti.

 1. Pouzdanost podataka
 • Postavljanje fotografija je zaštićeno geotagovanjem na više nivoa;
 • Sve aktivnosti korisnika se bilježe, a korisničke privilegije na različitim projektima su precizno definisane.

ARTIC pruža blagovremen, jednostavan i trasparentan uvid u izvedene radove na udaljenim lokacijama, što na kraju daje rezultat ukupno višeg kvaliteta izvedenih radova.