Microsoft ponovo oživljava Clippy

Microsoft ponovo oživljava Clippy, spajalicu koja je sada paket stikera unutar Teams-a.

Ova antropomorfna spajalica je oživljena u Office 97, kada je nudila savjete za Microsoft Office softver.

Ljudi su tada različito reagovali na nju, da bi podijeljenost mišljenja dovela do njenog gašenja 2001. godine,  sa Office XP-om.

U kompaniji su sada odlučili da on zamijeni standardne emodžije spajalice u operativnom sistemu Windows 11.