Kako je DuckDuckGo porastao za 46%

Internet pretraživač DuckDuckGo fokusiran je na privatnost, a kompanija nastavlja brzo da raste. U 2021. godini imali su više od 100 miliona dnevnih upita za pretragu. 

DuckDuckGo bilježi impresivan rast iz godine u godinu. U 2020. je primio 23,6 milijardi ukupnih upita za pretragu i postigao je dnevni prosjek od 79 miliona upita do kraja decembra.

U 2021. je primio ukupno 34,6 milijardi upita za pretragu i trenutno ima u prosjeku 100 miliona upita za pretragu dnevno, što pokazuje rast od 46,4% za godinu.

Kada napravimo poređenje saobraćaja na pretraživačima u SADDuckDuckGo i dalje zaostaje za velikim kompanijama kao što su Yahoo (3,3%), Bing (6,43%) i Google (87,33%).

 

 

Inače, nedavno su objavili  pretraživač za desktop koji neće biti zasnovan na Chromium-u i biće napravljen od nule.