Kako da vidite sačuvane Wi-Fi šifre na Androidu

Ako se pitate kako vidjeti sačuvanu šifru za Wi-Fi na Androidu, prvo vas moramo upozoriti da možete vidjeti samo onih mreža na kojima ste već bili povezani.

Da vidite lozinku za Wi-Fi na Androidu 10 ili novijoj verziji, otvorite Settings i idite na Network & internet. Dodirnite Wi-Fi, ako se radi o Androidu 10 ili 11, a na 12 birajte opciju Internet .

Tada ćete vidjeti svoju trenutnu Wi-Fi mrežu na vrhu liste. Selektujte mrežu da vidite ponuđene opcije. Ako niste povezani na pravu, odaberite drugu sa liste ili provjerite sve u Saved networks na dnu stranice.

Na stranici sa pregledom izaberite dugme Share. Ovdje će vam zatražiti potvrdu otiska prsta ili ćete unijeti PIN kod da nastavite. Nakon što to učinite, vidjećete lozinku svoje mreže za Wi-Fi navedenu ispod QR koda.

Ako dijelite lozinku s drugim Android uređajem, dodirnite ikonu QR Code pored stavke Add network, ispod liste mreža. Ako druga osoba ima iPhone, neka skenira kod pomoću aplikacije Camera, a zatim dodirnite upit za pridruživanje.

Dugme Nearby vam omogućava da podijelite lozinku sa drugim Android uređajima oko vas. Ova funkcija štedi korak skeniranja QR koda sa ekrana vašeg uređaja. Ali, zapamtite da se svako sa tim kodom može pridružiti vašoj Wi-FI mreži.