Kako da: se prijaviš za stipendiju kompanije m:tel?

Student si ETF-a Banja Luka, Istočno Sarajevo, Fakulteta elektrotehnike Tuzla ili PMF-a Banja Luka? Ako jesi, prati sljedeće korake.

  • Korak broj 1: provjeri da li se tvoj smjer i godina studija nalaze na spisku onih koji mogu da konkurišu za m:stipendije.
  • Korak broj 2: Ako ispunjavaš uslove iz koraka 1, prikupi potrebnu dokumentaciju.
  • Korak broj 3: popuni prijavni obrazac koji nađeš na sajtu i sve to donesi lično ili pošalji poštom na adresu naznačenu u konkursu.