Instagram testira opciju Candid Challenge

Kad čujemo da Instagram nešto testira, već nam se u glavi stvori misao da Instagram nešto kopira. I velika vjerovatnoća je da je baš tako.

Što se tiče novih testiranja, hajde da na početku kažemo ko se sada kopira. U pitanju je aplikacija BeReal, koja je postala popularna sa drugačijim konceptom kojim od vas traži da ne folirate već budete stvarni i okrenuti svojim prijateljima.

To u praksi izgleda tako što sa BeReal nalogom u toku dana dobijete obavještenje koje je znak da možete da postavite slike koje će pokazati šta se tačno u tom trenutku događa u životima i gdje se nalaze – bez uljepšavanja situacije.

A to se obezbjeđuje tako da morate u roku od dva minuta da fotografišete prednjom i zadnjom kamerom (sebe i mjesto na kom se nalazite) i te slike postavite na mrežu, a nakon toga dobijate mogućnost da vidite sadržaj koji objavljuju vaši prijatelji.

Da, ovde su u fokusu prijatelji, a ne algoritam koji će vam izbacivati sadržaj na osnovi vaših preferenci. Ako u dati trenutak ne objavite slike, nećete za taj dan imati pristup drugom sadržaju.

Naravno, politika Instagram-a je da odmah potencijalnog izazivača iskopiraju i sada pripremaju takvu opciju, nazvanu Candid Challenge. Za sada je riječ o internom prototipu i više od toga nije poznato. Aplikacija će korisnike obavijestiti da je vrijeme za snimanje fotografije svog okruženja uz vremenski rok, a ako se to ispoštuje, ona će se objaviti kao story i nestati za 24 sata.