Google testira novi izgled za pretragu fotografija

Google testira redizajn fotografija u pretraživaču tako što klasičnu bijelu pozadinu kombinuje sa temom na uređaju.

Redizajn korisničkog interfejsa za pregled fotografija je dostupan za neke korisnike, na mobilnoj web verziji pretrage i u okviru Android aplikacije.

Dugme „x“ za zatvaranje pregleda je premješteno iz gornjeg lijevog u gornji desni  ugao, a pored je meni dugme sa tri tačke, koje sadrži opcije Share i Bookmark.


Naslov stranice/članka je sada mnogo veći i dalje se pojavljuju odmah ispod pregleda fotografije, dok je „Posjeta/Visit“ pomjerena u donji desni ugao.

Povezane slike su sada prikazane u karoselu koji možete proširiti, a dugme Google Lens ima istaknutu poziciju u donjem lijevom uglu.