Drvo kao materijal za baterije budućnosti

U potrazi za baterijama budućnosti, koje isporučuju više snage i rade sigurnije, istraživači su došli do sjajnog otkrića 

Današnje litijum-jonske baterije imaju izuzetno široku upotrebu. Koriste se za uređaje od mobilnih telefona do automobila, a rade pomoću elektrolita napravljenih od litijumove soli rastvorene u tečnom organskom rastvaraču. Međutim, neke njihove komponente su štetne, te su naučnici tražili druga rješenja.

Istraživači sa Univerziteta Brown i Maryland razvili su novi materijal, i to od drveta.

„Korišćenje materijala koje priroda pruža smanjiće ukupni uticaj proizvodnje baterija na našu okolinu“, naglašeno je u nedavno objavljenoj studiji.

Čvrsti jonski provodnik kombinuje bakar sa celuloznim nanofibrilima dobijenim od drveta. Materijal tankog papira ima jonsku provodljivost koja je 10 do 100 puta bolja od ostalih polimernih jonskih provodnika.

Materijal uveden u ovoj studiji je tanak i fleksibilan, skoro kao list papira. A njena jonska provodljivost je u rangu sa keramikom.