Znate li kako da isključite Google Assistant-a?

Google asistent je tu da vam svakodnevne obaveze učini što lakšim, ali isto tako ponekad može biti pravo „smetalo“.

Glasovni asistenti funkcionišu tako da se na određenu ključnu riječ („hotword“) aktiviraju. U slučaju Google pomoćnika, to su komande poput „Hej, Google“ i „Ok, Google“. Korisnici prijavljuju da ovaj sistem ima dosta nedostataka, jer dolazi do aktiviranja usluge i onda kada to ne želite. Softver prepoznaje ono što su ljudi rekli kao „hotword“ što rezultira prečestim aktiviranjem usluge na vašem pametnom telefonu.

Ova usluga se ne može jednostavno deinstalirati, tako da vam ostaje jedino da je onemogućite na svom telefonu. To znači da ćete morati pristupiti sistemskim postavkama da biste prestali da koristite glasovnog asistenta.

Koraci za isključivanje Google pomoćnika:

 1. Pokrenite aplikaciju Google na svom pametnom telefonu.
 2. Kliknite na sliku vašeg profila (na vrhu ekrana).
 3. Izaberite Podešavanja (Settings).
 4. Izaberite Google pomoćnik (Google Assistant).
 5. Idite na opciju Opšte (General).
 6. Onemogućite opciju Google Assistant dodirom na dugme klizača (Disable the Google Assistant).
 7. Nakon pojavljivanja iskačućeg prozora sa upozorenjem o funkcijama koje neće raditi kada onemogućite Google pomoćnik.
 8. Kliknite na Isključi (Turn Off).


Kako onemogućiti komandu „Ok, Google“

Ukoliko želite da koristite usluge Google pomoćnika, ali bez samostalne aktivacije prilikom izgovorene komande „Ok, Google“/„Hej Google“, pratite sljedeće korake.

 1. Otvorite Podešavanja (Settings) > Google > Podešavanja za Google Apps (Setting for Google Apps),
 2. Izaberite Pretraga, pomoćnik & glas (Search, Assistant & Voice).
 3. Izaberite Glas (Voice).
 4. Idite do odjeljka Hej Google i izaberite glasovno podudaranje (Voice Match).
 5. Onemogućite opciju Hej Google (Disable).

Kako onemogućiti slušanje razgovora

Na odabranim Android telefonima postoji namjensko dugme za aktiviranje Google pomoćnika. U drugim slučajevima, ova prečica se može konfigurisati pomoću pokreta na ekranu. U sistemskim postavkama postoji opcija koja vam omogućava da uklonite ovu funkciju i na taj način ćete spriječiti Google da sluša vaše razgovore.

 1. Pokrenite Podešavanja (Launch Settings) > Aplikacije (Apps) > Podrazumjevane aplikacije (Default apps).
 2. Izaberite aplikaciju Digital Assist (Digital assist).
 3. Kliknite na Podrazumjevana aplikacija za digitalni asistent (Default).
 4. Izaberite Nijedan (None).

Na ovaj način možete da nastavite da koristite asistenta na telefonu iz Google aplikacije bez nenamjernog pokretanja usluge.