Uspješan početak godine za kompaniju m:tel

U prva tri mjeseca poslovanja ove godine kompanija m:tel bilježi veći broj korisnika, rast prihoda i cijena akcija

Nagrada za uspješno vođenje i poslovanje kompanije, planiranje i ponudu usluga korisnicima, te društveno odgovorni aspekt prema zajednici u kojoj posluje, dolazi kroz uspješne poslovne rezultate.

Ove godine kompanija m:tel nastavila je da ulaže u svoje raznovrsne ponude, unapređenje i modernizaciju usluga i na taj način je u prva tri mjeseca 2023. godine uvećala broj korisnika za 3,5 % u odnosu na ukupan broj korisnika u istom periodu prošle godine. Najveći broj korisnika, a shodno tome i najznačajniji rast prihoda zabilježen je u okviru mobilne telefonije, TV i integrisanih usluga. Prihodi su se za period od januara do marta 2023. godine uvećali za 0,5%.

Tržište kapitala je odreagovalo na konstantan rast dobiti i posvećenost menadžmenta kompanije ka daljem rastu i razvoju poslovanja. Tako je cijena akcija m:tel-a posljednjeg dana trgovanja u mjesecu martu 2023. godine iznosila je 1,69 KM, što predstavlja rast od 20,7% u odnosu na isti dan prethodne godine kada je iznosila 1,40 KM.

Ovi brojevi dokaz su uspješnog i stabilnog vođenja kompanije, te namjere menadžmenta i zaposlenih da zadrže lidersku poziciju u oblasti telekomunikacija i u vremenu kada se mnoge kompanije suočavaju sa teškoćama poslovanja prouzrokovanim konstantom inflacijom i nestabilnim tržištem.