TED Talk: Zašto su ljudi i AI dobri poslovni partneri

Svrha uvođenja vještačke inteligencije (AI) u kompanije nije da zamijeni radnike, nego da zajedno sa njima omogući njihovo bolje poslovanje, na zadovoljstvo rukovodilaca, ali i zaposlenih.

Poručio je to u govoru objavljenom na TED platformi stručnjak za vještačku inteligenciju Shervin Khodabandeh, koji ima više od 20 godina iskustva u tom poslu. Naglasio je da je najproduktivnije kada ljudi i mašine uče jedni od drugih i sarađuju.

Naveo je i primjer američke kompanije za zdravstveno osiguranje Humana, gdje medicinski radnici telefonom razgovaraju sa pacijentima, a prilikom poziva AI prema emocijama i tonu razgovora sugeriše radniku kako da poboljša komunikaciju. To pomaže radniku da uvidi da možda treba da promijeni ton, što je za njega, ali i pacijenta, pa i samu kompaniju, korisno.

S druge strane, ističe Khodabandeh, ukoliko radnik procijeni da nema potrebe da uvaži tu sugestiju, ne mora to da učini, čime „uči“ AI nešto novo o međuljudskim odnosima, što će biti korisno za ubuduće.

U svakom slučaju, Khodabandeh, koji je generalni direktor u Boston Consulting Group, ističe da su najuspješnije kompanije one koje ne teže tome da roboti zamijene njihove ranike, nego da uz pomoć robota njihovi radnici budu zadovoljniji i djelotvorniji.

Ostatak ovog zanimljivog predavanja poslušajte u videu: