Prečicama na tastaturi do podijeljenog ekrana

Pojednostavite svoj multitasking rad koristeći prečice na računaru ili Apple uređajima

Mnogi od nas tokom rada koriste brojne aplikacije ili nekoliko tab-ova. Kako bi posao bio lakše i brže završen, preporučujemo vam da podijelite ekran uz pomoć prečica na tastaturi. Ova funcija dostupna je za Chrome OS, Windows, iPadOS i macOS.

Chrome OS

Kombinacije tastera na Chrome OS zamjenjuju prozore aplikacije/pretraživača između dvije pozicije. Na Chromebook-u, taster alt u kombinaciji sa lijevim ili desnim tasterom za uglastu zagradu, omogućava vam da brzo promijenite položaj prozora na ekranu:

alt + [ pomjera prozor ulijevo,
alt + ] pomjera prozor udesno.

Windows OS

Tastature namijenjene za upotrebu na ovim sistemima često imaju namjenski Windows taster. Zajedno sa lijevim ili desnim tasterom sa strelicom omogućava da brzo premjestite aplikaciju u jednu od tri pozicije. Obje kombinacije tastera (Windows taster + lijeva strelica i Windows taster + strelica udesno) mijenjaju poziciju aplikacije kroz lijevo/desno, središnji ekran, a zatim lijevo/desno, kada se pritisnu uzastopno.

macOS

Ovdje govorimo o aplikacijama treće strane za podijelu ekrana. Kada su instalirane i konfigurisane, uz pomoć kombinacije tastera, pomjerate aktivne aplikacije na ekranu.

control + option + strelica lijevo, za postavljanje aplikacije na lijevo,
control + option + strelica udesno, da pozicionirate aplikaciju na desnoj strani.