Praktična nastava u Mtelu za učenike Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ iz Banjaluke

Ulaganje u buduće mlade profesionalce naša je društvena obaveza i zajednički zalog za bolju i kvalitetniju budućnost.

Kompanija Mtel decenijama pruža podršku STEM obrazovanju, te nesebično ulaže sve svoje raspoložive resurse u prenos kako teorijskih, tako i praktičnih znanja mladim ljudima željnih učenja, novih saznanja i interesovanja. Dugogodišnja saradnja sa srednjom Elektrotehničkom školom “Nikola Tesla” Banjaluka i ove školske godine ogledala se u uspješnom programu prakse za učenike.

Čak 60 učenika trećih i četvrtih razreda ove škole, obrazovnog profila tehničar telekomunikacija i tehničar računarstva obaviće ove školske godine praksu u kompaniji Mtel, u Direkciji za tehniku.

U decembru 2021. godine kompanija Mtel ugostila je već 30 učenika ove banjalučke srednje škole koji su uspješno obavili svoju stručnu praksu, te imali priliku da prođu kroz detaljno definisan program teorijskih i praktičnih vještina na temama kao što su: širokopojasni pristup internetu; napajanje, zaštita i nadzor u telekomunikacionom centru; optičke pristupne mreže i optička transportna mreža; klimatizacija i mašinska energetika.  Mentori, inženjeri kompanije Mtel sa dugogodišnjim iskustvom, ovim mladim ljudima bili su na raspolaganju i prenijeli svoja znanja i iskustva na najbolji mogući način.

Praktična nastava u Mtelu namijenjena je savremenim generacijama koje su na neki način naviknute da je sve užurbano, da se znanja usvajaju brzo i da su uvijek u potrazi za što više praktičnog rada, često zapostavljajući značaj teorijskog dijela učenja. Upravo posebno osmišljeni programi prakse koji se izvode u kompaniji Mtel imaju za cilj  da praktikantima ukažu da je temelj svakog kvalitetnog i uspješnog obavljenog zadatka, projekta i na kraju posla upravo kvalitetno teorijsko znanje.

Kompanija Mtel koja drugu grupu srednjoškolaca isčekuje već na proljeće uz konstantnu poruku da je ulaganje u buduće mlade profesionalce naša, prije svega, društvena obaveza i zajednički zalog za bolju i kvalitetniju budućnost, svima koji su završili praksu želi dobar uspjeh u prvom polugodištu i lijep zimski raspust.