Ovo su najčešće korišteni jezici na Internetu

Hiljade različitih jezika upotrebljava se svakodnevno u online komunikaciji, a mi vam otkrivamo koji su najkorišteniji.

Kada uporedimo upotrebu jezika u stvarnom svijetu sa jezicima koji se koriste na internetu, dolazimo do podatka da upotreba jezika na mreži ne odražava uvijek koliko ljudi taj jezik govori.

Na primjer, hindi je treći jezik koji se najviše govori u svijetu, ali nije jedan od najpopularnijih jezika na internetu.

Kao što ste i pretpostavili, engleski je daleko najčešće korišten jezik na mreži. Koristi ga 60,4% ili oko šest miliona od 10 miliona najpopularnijih web stranica. To je ujedno i jezik koji se najviše govori u svijetu, sa više od 1,13 milijardi govornika.

Ruski jezik zauzima drugo mjesto na rang-listi i očekuje se da će njegov rast i dalje biti aktuelan.

Prema ovom istraživanju, azijski jezici imaju najveći potencijal za rast upotrebe na internetu. Kineski govori 14,3% svjetske populacije, dakle, više od 1,11 milijardi ljudi, ali ga na internetu koristi samo 1,4% od 10 miliona najpopularnijih web stranica.