Ovaj mikrorobot može da kreira materijal sličan kostima

Istraživači sa Univerziteta Linköping u Švedskoj i Okayama u Japanu su razvili mikrorobot koji mijenja oblik i može da kreira materijal sličan kostima.

Pristup je inspirisan mekim vezivnim tkivom prisutnim u lobanji pri rođenju, zvanim fontanela. Ona omogućava da bebina glava prođe kroz porođajni kanal, a nakon rođenja se stvrdnjava i formira punu kost.

Ovaj najnoviji pristup je prilično sofisticiran, ali će materijal zahtijevati dalji razvoj da bi pokazao svoj puni potencijal. On bi se mogao koristiti kod komplikovanih fraktura kostiju.

Tehnologija koja je korištena u ovom istraživanju sastoji se od baznog alginatnog hidrogela. Istraživači su stvorili elektroaktivni polimer koji mijenja zapreminu kada se primjeni nizak napon, od čega se gel savija u određenom pravcu.

Na drugoj strani gela, istraživači su pričvrstili biomolekule iz ćelija koje su uključene u razvoj kostiju. Kada biomolekuli naiđu na ispravno okruženje unutar tijela, oni počinju da se mineralizuju i ukrućuju, stvarajući strukturu koja će omogućiti nastanak dodatne kosti.

Fotografija: Linköping University