NASA razvila balon za otkrivanje zemljotresa

Balon za otkrivanje zemljotresa je prvi instrument ovog tipa koji može da zabilježi zemljotres.

Mjerenjem promjena u atmosferskom pritisku pomoću barometra, balon za otkrivanje zemljotresa uspješno je bilježio zvučne vibracije koje se javljaju tokom zemljotresa. Istraživanje je sprovedeno u Kaliforniji, trusnom području sa učestalom seizmičkom aktivnosti.

Ali osnovni cilj razvoja ovog instrumenta za detekciju potresa zapravo je usmjeren na istraživanje Venere. Naime, naučnici već prilično dobro poznaju Zemljinu koru i princip njenih aktivnosti, a do sada su se uspješno mjerila čak i podrhtavanja tla na Mjesecu i Marsu.

Međutim, pažnju naročito privlači negostoljubiva površina Venere, koja intrigira NASA istraživački tim.

„Ono što znamo o unutrašnjosti Zemlje – o tome kako se hladi i o njenom odnosu prema površini, gdje se razvio život – dolazi iz analize seizmičkih valova koji dolaze iz dubokih regija Zemljinog unutrašnjeg jezgra“, izjavila je geološkinja Jennifer M. Jackson, koautorka novih istraživanja.

Ona je dodala kako posmatranje seizmičke aktivnosti produbljuje naše razumijevanje stjenovitih planeta. Ali ekstremno okruženje Venere zahtijeva od nas da pronađemo nove tehnike bilježenja potresa.

Balon za otkrivanje zemljotresa još uvijek nije u potpunosti razvijen, ali podaci koje je do sada bilježio daju optimizam da se istraživači kreću u pravom smjeru.