Na putu smo ka prvom letećem humanoidnom robotu

Predstavljen je prvi humanoidni robot na mlazni pogon!

Naučnici sa Italijanskog instituta za tehnologiju (IIT) nedavno su istraživali fascinantnu ideju – stvaranje humanoidnih robota koji mogu da lete. Da bi roboti mogli efikasno da lete, istraživači moraju imati precizne i pouzdane sisteme koji će procijeniti tačan potisak koji je potreban.

„Naše rane ideje da napravimo letećeg humanoidnog robota pojavile su se oko 2016. godine“, pojasnio je Daniele Pucci, šef laboratorije za vještačku i mehaničku inteligenciju u kojoj je sprovedena studija.

„Glavna svrha je bila da se osmisle roboti koji bi mogli da rade u scenarijima sličnim katastrofama, gdje ima preživjelih unutar djelimično uništenih zgrada, a do kojih je teško doći zbog potencijalnih poplava i požara oko njih.”

Prvi robot koji su ovi istraživači napravilie je iCub. Njegova sposobnost je da balansira na tlu ili da stoji na jednoj nozi. Nakon toga, fokusirali su se na „vazdušnu humanoidnu robotiku“.

„Prvo smo napravili ad-hoc eksperimentalnu postavku koja mnogo liči na vatrostalnu i neprobojnu komoru u koju ćemo postaviti mlazne motore i bezbjedno izvoditi eksperimente“, rekao je Pucci. „Potom smo, korišctenjem ovog podešavanja, prikupili ulazne/izlazne podatke iz mlaznog motora i odabrali modele koji opisuju kako se motor ponaša.“

„Centroidni momentum“ je poznata vrijednost koju koriste robotičari koji razvijaju humanoidne sisteme, a služi za kontrolu i procjenu njihovih kretanja.

Problem procjene sile potiska je ključan za uspješan let u svakom slučaju. Dalje, pored futurističke primjene letećih humanoidnih robota u scenariju sličnom katastrofi, vjerujemo da se naš rad može primjeniti na jednostavnije dizajne od letećih humanoidnih robota, uključujući leteće kutije na mlazni pogon.

Ovi naučnici se nadaju da će na kraju predstaviti prvog pouzdanog humanoidnog robota visokih performansi sposobnog i za kopneno i za vazdušno kretanje.