Mtel ponovo uvećao dobit

Rezultati Mtela za devet mjeseci 2023. godine pokazuju da kompanija nastavlja da bilježi poslovne uspjehe i uvećava dobit.

Mtel a.d. treći kvartal poslovne 2023. godine završava sa ostvarenom neto dobiti od 69,3 miliona konvertibilnih maraka, što je 15,31% bolji rezultat u odnosu na rezultat ostvaren u istom periodu prethodne godine, odnosno kompanija bilježi rast neto dobiti od 9,2 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na septembar 2022. godine. EBITDA kompanije je uvećana za 14,4 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na isti period prošle godine.

Bolji neto rezultat nastao je usljed rasta ukupnih prihoda za gotovo 12,6 miliona konvertibilnih maraka, što je za 3,64% više u odnosu na prihode ostvarene u istom periodu prethodne godine, dok ukupni rashodi bilježe neznatan rast od oko 0,85%.

I pored kompleksnih ekonomskih okolnosti i tržišnih kretanja, kompanija ostaje posvećena daljoj modernizaciji, a ozbiljan investicioni ciklus se nastavlja investiranjem u infrastrukturu kako bi se poboljšale postojeće i kreirale nove usluge.