m:agazin – Gen-Z donosi nove ideje, poslove, ali i izazove  

Često ih nazivamo “digitalnim urođenicima”, a ta oznaka obuhvata jedan od najvažnijih aspekata njihovog identiteta – njihov blizak odnos sa tehnologijom.

Generacija Z odrastala je u svijetu u kojem su internet i društveni mediji već bili čvrsto uspostavljeni. Za razliku od starijih generacija, koje su se morale prilagoditi ovom tehnološkom napretku, generacija Z je neprimjetno integrisala digitalne alate u svaki aspekt svog života.

Ovo rano izlaganje ne samo da je transformisalo njihove komunikacijske obrasce, već i percepciju svijeta u kojem se nalaze. Sposobnost povezivanja s pojedincima iz različitih sredina širom svijeta podstakla je povećani osjećaj globalne svijesti i međusobne povezanosti.

Generaciju Z karakteriše predanost različitostima i inkluziji i njeni pripadnici imaju snažnu sklonost ka promovisanju jednakosti i socijalne pravde. Njihova iskustva oblikovao je svijet koji je više međusobno povezan nego ikad prije, što ih je dovelo do zalaganja za ove ciljeve. Kako ova generacija stupa na svjetsku scenu, tako pokazuje da je uticaj njenog ulaska brz i dubok, a njegovi efekti će se protezati kroz poslovanje, tehnologiju, politiku i kulturu. Radikalno drugačija od svih prethodnih, ova generacija ima potpuno jedinstven pogled na karijeru i definiciju uspjeha u životu i na radnom mjestu. Generacija Z ulazi u radnu snagu s nizom očekivanja i vrijednosti koje preoblikuju tradicionalnu dinamiku radnog mjesta. Njihove jedinstvene karakteristike i iskustva utiču na različite aspekte poslovanja, uključujući korporativnu kulturu, usvajanje tehnologije, ravnotežu između poslovnog i privatnog života i komunikaciju.

DIGITALNA STRUČNOST

Kao što znamo, generacija Z je prva generacija koja je u potpunosti odrasla u digitalnom dobu, njeni pripadnici veoma su upućeni u tehnologiju i navikli su koristiti digitalne alate i platforme za komunikaciju, saradnju i rješavanje problema. Kao rezultat toga, oni pokreću integraciju naprednetehnologije na radno mjesto. Poslovanje će se morati temeljito digitalno transformisati, moraće prilagoditi radne modele fleksibilnosti i usmjeriti se na održivost kako bi odgovorilo na očekivanja generacije Z.

FLEKSIBILNO RADNO VRIJEME

Generacija Z cijeni ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Vjerovatno će tražiti poslove koji nude mogućnosti rada na daljinu, fleksibilno radno vrijeme i fokus na rezultate, umjesto na strogo radno vrijeme. Ova preferencija ubrzala je usvajanje politika rada na daljinu i fleksibilnih radnih aranžmana u mnogim organizacijama.

PREDUZETNIČKI DUH

Generacija Z izuzetno cijeni kreativnost i inovaciju na radnom mjestu. Ovi mladi profesionalci često predlažu nove ideje, projekte i inovativna rješenja problema. Njihova sposobnost razmišljanja izvan okvira čini ih resursom za organizacije koje teže inovaciji. Generacija Z takođe pokazuje sklonost prema preduzetništvu aktivno se angažujući u stvaranju vlastitih poslovnih projekata i koristeći digitalne vještine za promociju svojih inicijativa.

NEPREKIDNO UČENJE

Pripadnici ove generacije cijene stalno učenje i profesionalni razvoj, skloni su da traže prilike za usavršavanje i sticanje novih vještina kako bi ostali relevantni u radnom okruženju koje se brzo mijenja. Poslodavci koji prepoznaju ovu želju za kontinuiranim napretkom i nude programe obuke i razvoja imaju bolje izglede za privlačenje i zadržavanje pripadnika Generacije Z.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Veliki dio ove generacije je društveno osviješten i očekuje da i poslodavci budu društveno odgovorni. Podržava kompanije sa snažnom predanošću društveno odgovornom poslovanju i održivosti, što je dovelo do povećanih korporativnih napora da se usklade sa društvenim i ekološkim ciljevima.

KOMUNIKACIJSKE PREFERENCIJE

Generacija Z preferira brzu i konciznu komunikaciju, često putem digitalnih kanala poput razmjene poruka i video[1]poziva. Njenim pripadnicima prijaju neformalni stilovi komunikacije i oni često preferiraju asinhronu komunikaciju u odnosu na tradicionalne sastanke licem u lice.

KULTURA POVRATNIH INFORMACIJA

Generacija Z cijeni redovne povratne informacije i očekuje jasnu komunikaciju od svojih poslodavaca koja će pružiti smjernice o njihovom učinku i ulozi unutar organizacije. Jedan od razloga za ovakvu otvorenosti prema povratnoj informaciji može biti njihova izloženost društvenim medijima, gdje se konstruktivna kritika često dijeli i razmjenjuje. Kroz ovaj digitalni kontekst, generacija Z razvija sposobnost brzog prilagođavanja i poboljšanja na temelju povratnih informacija.

PROMJENA KARIJERE

Generacija Z poznata je po čestim promjenama poslova i istraživanju različitih karijernih puteva, podstaknuta željom za stalnim učenjem i potrebom za pronalaženjem smisla u radu. Ova dinamičnost često rezultira raznovrsnim iskustvima i inovativnim pristupima u radnom okruženju

Generacija Z donosi značajne promjene na radno mjesto, a kompanije se sve više prilagođavaju ovim promjenama i stvaraju okruženja koja su u skladu s vrijednostima i očekivanjima novih generacija. Budućnost rada tražiće povratak renesansnog lika: osobe s mnogo talenata, interesa i područja znanja. To će zahtijevati spoj četiri ključne radne vještine: digitalni alati i tehnološke vještine, dobro rukovanje analitikom i podacima, vještine poslovnog upravljanja te dizajn i kreativne vještine. Ova generacija, koja je odrasla u dobu brze tehnološke promjene, globalizacije i društvenih transformacija, nosi sa sobom specifične izazove koji oblikuju njena iskustva i perspektive.

Mentalno zdravlje predstavlja ključni izazov, generacija Z je svjesna stresa i pritisaka koje nosi moderno društvo, uključujući i radno okruženje. Stigmatizacija mentalnih problema se smanjuje, ali ipak postoji potreba za većom podrškom i resursima za očuvanjementalnog zdravlja. Balans između posla i privatnog života takođe je izazov. Iako pripadnici ove generacije traže fleksibilne radne aranžmane koji im omogućavaju da ispunjavaju profesionalne i privatne obaveze, održavanje ovog balansa može biti složeno u uslovima modernih radnih zahtjeva.

Ključna razlika između generacije Z i ostalih generacija je želja njenih pripadnika za ličnim i profesionalnim ispunjenjem na radnom mjestu, vrlo su usmjereni na svrhu. Kontekst u kojem generacija Z doživljava svijet ne može se zanemariti kada se procjenjuje njena uloga na radnom mjestu. U svojoj mladosti redovno su svjedočili društvenim i ekonomskim nemirima, uključujući nedavnu globalnu pandemiju. Njihov pogled na „normalne“ radne uslove, nakon što su na početku karijere prošli kroz izazove koje je pandemija donijela, daleko je drugačiji od pogleda starijih generacija. Skloni su mijenjanju poslova i istraživanju različitih karijernih puteva, a to može dovesti do manje radne stabilnosti i osjećaja nesigurnosti u karijeri. Ova generacija dolazi na tržište rada s vlastitim setom vrijednosti i očekivanja, što često stvara napetost između tradicionalnih radnih okruženja i potreba generacije Z za autonomijom, inkluzivnošću i društvenom odgovornošću.

Generacija Z će imati mogućnost da zahtijeva veću personalizaciju u načinu na koji se njeni pripadnici kreću duž svoje karijere. Da bi organizacije privukle i zadržale najbolje i najpametnije iz generacije, biće potreban drugačiji način razmišljanja, poslodavci moraju biti spremni da usvoje brzinu evolucije koja odgovara njihovom okruženju. To znači razvijanje snažnih programa obuke i vođstva, sa stvarnim i opipljivim fokusom na raznolikost.

Ovaj tekst autorki Lane Ostojić i Gorane Jović, ali i brojne druge zanimljive sadržaje, možete pronaći u novom broju m:agazina.