Ljetna škola za gimnazijalce u m:tel-u

Vrijednim i talentovanim učenicima raspust je prilika za sticanje novih znanja i vještina

Uspješna saradnja m:tel-a sa Gimnazijom iz Banjaluke traje godinama, a kroz raznolike aktivnosti i podršku koju kompanija pruža srednjoškolcima koji se interesuju za savremene IKT tehnologije.

Trudeći se da učestvuje u što više aktivnosti sa profesorima i učenicima u smislu rada na unapređenju nastavnih planova i programa, interaktivnih predavanja i radionica, kompanija m:tel je po drugi put realizovala ljetnu školu za nadarene učenike koje zanimaju savremene tehnologije i sistemi.

„Ponosni smo na činjenicu da su ovi nadareni učenici upravo odabrali nas i da, iako je počeo ljetni raspust, svoje vrijeme ulože da stiču nova znanja“, navode iz kompanije m:tel.

Ljetna škola za gimnazijalce realizovana je od 7. do 13. jula ove godine, a učenici predvođeni profesoricom Marinom Marinković su svakodnevno imali priliku da sa mentorom iz kompanije Sašom Salapurom, glavnim inženjerom za planiranje, razvoj i izgradnju servisa i servisnih sistema, upoznaju m:tel i nauče pregršt novih stvari.

Učenici su se tokom trajanja ljetne škole upoznali sa teorijskom pozadinom i principima na kojima počivaju IoT rješenja i servisi, te stekli i praktično iskustvo u radu sa svim elementima koji čine IoT ekosistem. Konkretnije, upoznali su se sa arhitekturom, elementima i funkcionisanjem LoRaWAN mreže koju je implementirala kompanija m:tel i predstavlja jednu od najčešće korištenih infrastrukturnih rješenja za razvoj SmartCity i drugih IoT servisa u svijetu.

Pored ovoga, učenici su imali priliku da rade sa različitim verzijama Raspberry Pi i Arduino mikro-kontrolera i njihovim razvojnim okruženjima, te sa velikim brojem senzora i uređaja koji čine „najistureniji dio“ IoT ekosistema (senzori za mjerenje temperature i vlažnost vazduha, vlažnost tla, IR senzori zapreka, PIR senzor pokreta, GPS senzor, GSM senzor, servo motor, koračni motor, releji, LCD ekrani, RTC clock itd).  Na kraju, upoznali su se sa principima i mogućnostima korištenja različitih web servera na kojima mogu postaviti eksperimentalne IoT sisteme i tako nastaviti da se samostalno bave istraživanjem, testiranjem i razvojem svojih rješenja i servisa iz domena interneta stvari.

Ovakvi primjeri iz prakse, odličan su način da kompanije, već u srednjoškolskoj dobi, zainteresuju talentovane učenike za oblasti kojim se bave, ali i da otvore svoja vrata obrazovnim ustanovama, kako bi učeničko znanje dobilo i veoma važan praktični dio.