Jednostavno i efikasno: Algoritam za prepoznavanje pokreta ruku

Nakon ekrana osjetljivih na dodir i glasovnih komandi, rukovanje pametnim uređajima doživljava novu etapu razvoja.

Dok komuniciramo sa ljudima, pored riječi koje izgovaramo, važan dio komunikacije predstavlja i govor tijela. Gestovi rukama, kao način komunikacije, mogao bi se usvojiti za razvoj interakcije čovjeka i računara. Optičko prepoznavanje pokreta istraživačima je sve zanimljivije.

Tim sa Univerziteta Sun Yat-sen u Kini, koji predvodi Zhiyi Yuo, nedavno je razvio novi algoritam za prepoznavanje pokreta rukom. Postigli su dobar balans između složenosti, tačnosti i primjenjivosti. Rad je objavljen u Journal of Electronic Imaging, a zahvaljujući algoritmu omogućili su prilagodljivost različitim tipovima ruku/pokreta.

Algoritam prvo pokušava da klasifikuje tip ruke korisnika kao tanku, normalnu ili široku. Obavljaju se osnovna tri mjerenja koja uzimaju u obzir odnose između širine i dužine dlana te dužine prsta. Ako je ova klasifikacija uspješna, slijedi upoređivanje sa sačuvanim uzorcima istog tipa ruke.

Algoritam trenutno može da prepozna devet pokreta ruke. Rezultati su pokazali da računar može prepoznati pokrete ruku u realnom vremenu s preciznošću većom od 93%.

U budućnosti, istraživači će se fokusirati na poboljšanje performansi algoritma u uslovima lošeg osvijetljenja. Prioritet im je povećanje broja pokreta za prepoznavanje.