Jedna video igra pomaže u istraživanju prirode raka dojke

Traže se igrači video igara za rješavanje zagonetki i pomoć u unapređenju istraživanja raka dojke…

Tim istraživača je, naime, u saradnji sa gejming profesionalcima pokrenuo GENIGMA, video igru koja angažuje igrače da rješavaju zagonetke dok generišu naučne podatke iz stvarnog svijeta koji mogu otkriti promjene u genomskim sekvencama i na kraju unaprijediti istraživanje raka dojke.

GENIGMA je razvijena tokom dvije i po godine, uključivši više od 500 ljudi u 13 radionica. Igru je osmislila i testirala različita grupa ljudi iz različitih sredina, uključujući istraživače, studente, nastavnike, umjetnike, medicinske stručnjake, bioetičare, novinare, predstavnike organizacija pacijenata, umjetnike i programere igara.

Igra, dostupna za iOS i Android na engleskom, španskom, katalonskom i italijanskom jeziku, je kreirana da podstakne istraživačke napore širom svijeta koji zavise od ćelijskih linija raka, kritičnog resursa koji naučnici koriste za proučavanje i testiranje novih lijekova. Jedno od ograničenja ćelijskih linija raka je nedostatak referentnih mapa genoma visoke rezolucije, koje su neophodne da pomognu istraživačima da precizno odrede lokaciju gena od terapeutskog interesa ili potencijalna mjesta mutacije.

Da bi igrali GENIGMA-u, igrači moraju da rješe zagonetku koja uključuje niz blokova različitih boja i oblika. Svaki niz predstavlja genetsku sekvencu u ćelijskoj liniji raka, a način na koji igrači organizuju blokove je potencijalno rješenje za lokaciju gena. Igrači treba da reorganizuju blokove tako da postignu najveći mogući rezultat. Što je veći broj igrača, veća je vjerovatnoća da su istraživači pronašli tačan redoslijed za konkretnu lokaciju na referentnoj mapi.

GENIGMA će analizirati rješenja koja igrači pružaju kao kolektiv, a ne kao pojedinci, i iskoristiće kreativna rješenja koja se ne mogu pronaći determinističkim algoritmima.