Google unapređuje voice-to-text alat

Google je nedavno najavio da će njegov voice-to-text alat imati brojna unapređenja koja će omogućiti bolji proces transkripcije glasa u tekst.

Najavljeno je da će novi voice-to-text smanjiti greške u transkripciji, minimizovati nivo zvuka koji se gubi tokom transkripcije. Takođe, biće proširena podrška alatu u glavnim pretraživačima, a interpunkcija u naslovima slajdova će biti automatski generisana.

Mnogi korisnici imaju nedoumice oko toga kako se koristi ova funkcija koja suštinski koristi diktiran glas da bi se uređivali npr. Google Docs ili kako bi se lakše koristili Google slajdovi tako što se transkribuju bilješke govornika kojeg pratite.

Da bi voice-to-text alat radio kako treba prvo je potrebno provjeriti da li je mikrofon uključen i da li funkcioniše, te da li je dostupan u Google Chrome-u. Ovo provjeravate u podešavanjima mikrofona na uređaju koji koristite u odjeljku sistemskih podešavanja i uključenih dozvola u browser-u. Za sada je dostupno samo u Chrome-u, a kada usluga bude ažurirana biće omogućena i u drugim browser-ima.

Ako želite da glasom upišete tekst u Google Doc, nakon što otvorite dokument u Chrome-u u gornjem lijevom uglu dokumenta uđete na meni i izaberete Tools opciju, a nakon toga Voice typing. Trebalo bi da se pojavi box za mikrofon.

Sličan princip je i na Google Slides-u, s tim što u Tools meniju birate Voice type speker notes nakon čega se otvore bilješke govornika i okvir za mikrofon. Kliknete na ikonu i počnete sa govorom koji bi trebalo da bude razgovjetan i dovoljno glasan. Sa novim unapređenjima sve bi trebalo da funkcioniše lakše nego ranije.

U voice-to-text-u morate da kažete znak interpunkcije (tačka ili uputnik) tamo gdje želite da bude. Naredbe za uređivanje teksta takođe treba da se izgovore, poput naredbi “podebljano” (bold), “podvučeno” i slično. Za sada sve ovo funkcioniše samo na engleskom kada su u pitanju dokumenti i govorni jezik. Na kraju diktiranja i uređivanja treba ponovo kliknuti na ikonicu mikrofona pa dodati nedostajuće riječi ili ručno urediti tekst.