Google (ne) ukida kolačiće

Oglašavanje na internetu moglo bi da doživi promjene koje se ne sviđaju oglašivačima.

Google namjerava da podigne nivo sigurnosti svog internet pretraživača. Tokom iduće dvije godine planirano je ukidanje internet kolačića (cookies) u web pretraživaču Chrome za treća lica. 

Ovaj potez mogao bi imati posljedice po više industrija, koje svoje poslovanje baziraju na internet servisima kakvi postoje danas. Oglasna industrija i izdavači zavise od praćenja kretanja i ponašanja korisnika na web-u.

Google sistem za praćenje korisnika zasnovan na interesu, Topics, bi trebalo da zamijeniti njegov raniji prijedlog, Floc. U objavi na blogu, iz kompanije su potvrdili da će Topics raditi na sličnom sistemu koji bi grupisao korisnike u klastere tema kojih ima oko 350. Teme koje interesuju korisnike čuvaće tri sedmice prije nego što ih izbrišu.

Očekuje se da će njihov primjer slijediti i drugi. Neki od njih, poput Mozilla Firefox-a, već su povukli radikalne poteze kako bi blokirali brojne internet kolačiće trećih strana.