Google Maps dobija vrlo korisno poboljšanje

Grupno putovanje, sa više vozila, uz Google Maps postaće mnogo jednostavnije.

Popularna aplikacija trebala bi da dobije novu važnu fukciju koja će omogućiti putnicima u više automobila da istovremeno koriste navigaciju do zajedničkog odredišta. Sistem bi trebao koristiti poruke za koordinisanje putovanja, prikaz lokacija putnika i predlaganje mjesta sastanka.

Ova sjajna funkcionalnost, namijenjena korisnicima koji putuju na cilj u više vozila, mogla bi promijeniti način na koji ljudi zajedno idu na ljetovanja, zimovanja… Kao jedna od najpopularnijih navigacionih aplikacija na svijetu, Google Maps nastavlja da poboljšava svoje funkcije, kako bi taj status i zadržala.

Solo putovanje uz Google Maps već je normalna pojava, ali je putovanje više ljudi sa više vozila i dalje izazov, jer nije lako pratiti vozilo tokom dugog, višečasovnog  putovanja i naći se na istom mjestu u isto vrijeme ako krećemo sa različitih lokacija, različito udaljenih od krajnjeg odredišta. Zato je ova nova opcija i više nego dobrodošla.

Sistem za navigaciju će navodno koristiti kalendarske rasporede i poruke korisnika kako bi utvrdio njihove planove putovanja. Kada registruje više korisnika, sistem može koordinisati putovanje slanjem pozivnica za navigaciju za više automobila i pružanjem sinhronizovanih uputstava svima njima.

Nova funkcija će imati i mogućnost da preporuči prilagođavanje brzine kretanja vozila kako bi grupa ostala na okupu.