Google Contacts ima novu važnu funkciju

Google je sada olakšao dodavanje i uređivanje kontakata u Gmailu i Google Docs-u

Google Contacts je jedna od najpopularnijih i najjednostavnijih aplikacija za upravljanje kontaktima, ali većina korisnika ne obraća previše pažnje na funkcionalnosti aplikacije, jer se oslanja samo na njene osnovne funkcije. Aplikacija se uglavnom koristi za čuvanje kontakata, pronalaženje kontakata i uređivanje istih.

Međutim, problemi nastaju kada korisnici žele da koriste veb verziju aplikacije, jer je ona dosta ograničena u odnosu na mobilnu verziju. Mnogi korisnici očekuju da će veb verzija aplikacije imati iste funkcije kao i mobilna verzija, ali to nije slučaj. Naime, veb verzija Google Contacts aplikacije omogućava samo čuvanje kontakata, bez mogućnosti izmjene istih nakon što su sačuvani.

Srećom, Google je nedavno riješio ovaj problem i omogućio korisnicima da dodaju i uređuju kontakte u Gmail-u i Google Docsu. Ova nova funkcija je dostupna putem brzog tastera za kontakte s desne strane Google Workspace aplikacije. Klikom na taster otkriva se lista sa kontaktima, a korisnicima se omogućava i dodavanje novih kontakata, kao i uređivanje postojećih preko Edit tastera u gornjem desnom uglu.

Ovo je veliko olakšanje za korisnike Google-ovih usluga, posebno za one koji često koriste veb verziju Google Contacts aplikacije. Nova funkcija će biti dostupna svima koji koriste Google Workspace, Legacy G Suite i lične Google naloge, čime će olakšati njihovu svakodnevnu komunikaciju.